Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό τόπο kinisisprogen.gr, προκειμένου να συμμετέχετε ενεργά στις δραστηριότητες του δικτυακού μας τόπου, αλλά και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας δίνουμε την επιλογή να αναγράψετε στις φόρμες – αιτήσεις που θα συναντήσετε (π.χ.: εγγραφή newsletter), κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία.

Εάν επιλέξετε να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία που θα συναντήσετε, τότε αναγνωρίζετε, ότι τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από τους συντελεστές του kinisisprogen.gr.

Το kinisisprogen.gr και οι Συνεργάτες του, δεσμεύονται να μην προβούν σε δημοσίευση ή διοχέτευση των στοιχείων αυτών σε τρίτους χωρίς την άδειά σας — με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η παραχώρηση πρόσβασης στα στοιχεία αυτά επιβάλλεται λόγω συμμόρφωσης σε επιταγές των Αρμόδιων Αρχών, σύμφωνα με τους ορισμούς της Ισχύουσας Νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω αιτήσεις-φόρμες, αναφέρονται στις υπηρεσίες επικοινωνίας, διαφήμισης και εγγραφής νέου μέλους. Μέσω των υπηρεσιών αυτών μπορείτε αντίστοιχα να επικοινωνείτε με τους συντελεστές του kinisisprogen.gr, να διαμορφώνετε τρόπους διαφημιστικής – εμπορικής προώθηση σας μέσω του δικτυακού τόπου kinisisprogen.gr αλλά και να επιτυγχάνετε μια πληρέστερη ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα του ενδιαφέροντός σας, εξατομικευμένη κατά το μέτρο του εφικτού, βάσει των στοιχείων που θα διαθέσετε σε μας, με τις εν λόγω φόρμες.

Ο κύριος σκοπός συλλογής των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς, επικεντρώνεται στην διάγνωση μέσω των γενικών χαρακτηριστικών που προκύπτουν από τα στοιχεία, που εκουσίως μας παρέχετε, των ιδιαίτερων προσανατολισμών σας γύρω από ζητήματα γενικής φύσης, ώστε η χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου kinisisprogen.gr, να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στις δικές σας ανάγκες.

Περαιτέρω, η συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων γίνεται για λόγους στατιστικής επισκόπησης και μελέτης, στα πλαίσια μιας προσπάθειας διαμόρφωσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και της εμπορικής, διαφημιστικής πολιτικής, που ακολουθούμε.